мислите ми през нощта са най-тревожни, да живееш сам в града на трагедията